Trải nghiệm Triển lãm Kẻ lữ hành kỳ dị hay là câu chuyện về những dự án bị từ chối

Một trưng bày của KTS Nguyễn Hà & các cộng sự arb architects

Hãy cùng Chúng tôi Trải nghiệm không gian và những tác phẩm trong triển lãm đặc biệt này của KTS Nguyễn Hà

Photo by Phiêu Linh, Nguyễn Tú

viVietnamese